skip to Main Content

Energiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht.

Wij kunnen invulling geven aan uw energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van het volgende:

Door alle voor uw bedrijfstak toepasselijke maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing, 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Wij achterhalen of uw bedrijf aan alle toepasselijke EML-maatregelen voldoen. Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, zoeken wij voor u bedrijf een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel.

Energie Advies

Meer van onze diensten

Strategische inkoop

Wij gaan uw energieverbruik na en monitoren het verloop. Welke periode gebruikt u juist meer of minder energie? Anamoi houdt controle en geeft u inzicht in de resultaten. Uw persoonlijke energiemanager.

Energie consultancy

Wij ontzorgen en geven op maat gemaakt energieadvies. Wij nemen zaken zoals het overstappen naar groene energie en energieopslag met u door. Duurzaamheid consultancy begint bij de juiste aansluiting voor uw energie, want hoe duurzaam bent u nu werkelijk?

Energie audits

Wij doen onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Hierbij maken wij de mogelijkheden om energie te besparen overzichtelijk en geven wij advies over mogelijke maatregelen. Een voorbeeld is de energie audit EED (Energy Efficiency Directive) die verplicht is voor bedrijven met meer dan 250 FTE.

Energie management & -beheer

Op basis van uw energieverbruik bepalen wij de inkoopstrategie. Dit levert vooral voor grootgebruikers een voordeel op, aangezien wij gebruik maken van een onafhankelijke meetdienst. Wij ontzorgen u gedurende het proces: wij bewaken en monitoren uw energiebeleid.

Energie optimalisatie

Wij dragen bij aan de vermindering van uw CO2-uitstoot. Het optimaliseren van uw energie begint bij het zetten van de juiste stappen onder begeleiding van onze adviseurs. Zo bepaalt Anamoi uw CO2-footprint, waardoor u inzicht krijgt over uw uitstoot en hoe u deze kunt verlagen.

 

Energie verduurzamen

Voor het verduurzamen van uw bedrijf of woning bestaan er veel mogelijkheden. Anamoi bekijkt graag samen met u de mogelijkheden die passen bij uw situatie. Hiermee bespaart u op uw uitstoot én kosten. Waar wacht u nog op?

Back To Top